Командалык жандашуу – жамааттык, өз ара жардамдашуу жана уюмдун миссиясына амал кылуу.

Кесипкөйлүүлүк – “Эрайым” АКБ өзүнүн ишмердүүлүгүндө ар бир кызматкердин жана бүт уюмдун жумуш сапатынын стандарттарын сактоого амал кылат.

Ачык айрымдуулук - “Эрайым” АКБ өзүнүн программалык жана финансылык ишмердүүлүгүндө өздөрүнүн кардалдарынын, жетекчи органдардын жана өнөктөштөрдүн алдында ачык айрымдуулукка амал кылат.