Озуйпа

Коомдоштуктун көйгөйлөрүн өз алдынча чечүү үчүн алыскы айылдардагы жана конуштардагы жашоочулардын муктаж катмарынын дараметин күчөтүп, активдештирүү.

Көрүүбүз

Өз ара жардам топторун өнүктүрүү аркылуу калктын калтыс катмарынын жашоо шартын жакшыртуу. “Эрайым” АКБ - бул ишмердүүлүгүндө иш жүргүзүүнүн жана башкаруунун заманбап ыкмаларын колдонуучу финансылык- институалдык туруктуу уюм.